پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Bride

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC


* بدنه فلزی یکپارچه (UNIBODY)

* سایز پرینت: 40×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت : 20,000,000 تومان (موجود)

Quantum generos

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum generous

پرینت سه بعدی و حکاکی لیزر

 

* سایز پرینت: 40×24×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

 


قیمت : (نا موجود)

پرینتر سه بعدی

Quantum 2025

پرینت سه بعدی و حکاکی لیزر

 

* سایز پرینت: 25×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

 


قیمت : (نا موجود)

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Kaizen Plus

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC

 

* سایز پرینت: 85×52×55 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (دو نازل همزمان)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران


قیمت :60,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Kaizen

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC

 

* سایز پرینت: 55×40×40 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (دو نازل همزمان)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران


قیمت :40,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Twin

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC

 

* بدنه فلزی یکپارچه (UNIBODY)

* سایز پرینت: 40×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (دو نازل همزمان)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت : 25,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

+Quantum Queen

تکنولوژی SUPER LED

* سایز پرینت: 20×7×12 سانتی متر

* رزولوشن : 30 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 10 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 65,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Quantum Queen

تکنولوژی SUPER LED

* سایز پرینت: 20×7×12 سانتی متر

* رزولوشن : 50 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 10 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 45,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Quantum Quanium

تکنولوژی SUPER LED

* سایز پرینت: 20×5×9 سانتی متر

* رزولوشن : 50 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 25 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : (نا موجود)

 

 

پرینتر سه بعدی

CreatBot DM

* سایز پرینت : 30×25×25 سانتی متر

* تعداد نازل : 2

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین

قیمت : 15,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

XYZ printing davinci 1

* سایز پرینت : 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت تایلند


قیمت : 6,600,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

Anycubic I3 Mega

* سایز پرینت : 20×21×21 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین


قیمت : 8,000,000 تومان (موجود)

پرینتر قلمی

RP 200

* وزن : 60 گرم

* مواد مصرفی : 1.75 میلی متر

* سایز نازل : 0.7 میلی متر

* ساخت چین


قیمت : 400,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

Makerbot Replicator

* سایز پرینت : 15×20×25 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت آمریکا


قیمت : 50,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

Creatbot DX

* سایز پرینت : 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل : 2

* ضخامت لایه‌ه ا: 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین


قیمت : 16,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی  SLA

CTC Riverside

* سایز پرینت: 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه‌ها : 100 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : 8,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی LCD

KLD 1260 new

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه‌ها : 50 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : (نا موجود)

پرینتر سه بعدی LCD

KLD 1260

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه ها : 50 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : (نا موجود)
 

(PLA (ZF

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 300,000 تومان

(PLA (PDS

* سایز: 1.75  میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

(PLA (esun

* سایز: 1.75  میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

Silky (ابریشم)

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

فیلامنت مرمر

Marble (مرمر)

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

فیلامنت ABS

ABS

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 270,000 تومان

WOOD (چوب)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (800 گرم)

قیمت  : 400,000 تومان

فیلامنت مرمر

Carbon Fiber

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

فیلامنت ABS

Twinkling

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 330,000 تومان

CE ABS (رسانا)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت : (نا موجود)

PA (پلی آمید)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 120,000 تومان

Flexible (لاستیک)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (800 گرم)

قیمت  : 400,000 تومان

PC (پلی کربنات)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 120,000 تومان

POM

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 120,000 تومان

PETG

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

(ABS (xyz printing

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* وزن: 600 گرم


قیمت  : 135,000 تومان

HIPS

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

* حلال در Limonene

قیمت  : 120,000 تومان

PVA

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (500 گرم)

* مناسب برای ساپورت گذاری (حلال در آب)

قیمت  : 480,000 تومان

(Cast led(Quantum

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,000,000 تومان

(Cast(Quantum

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,000,000 تومان

(Ceramic (Quantum

* مناسب برای لاستیک گیری

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,000,000 تومان

(Wax (3DM

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (500 گرم)

قیمت  : 2,500,000 تومان

(Cast (3DM

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (500 گرم)

قیمت  : 2,500,000 تومان

(ABS (3DM

* مناسب برای لاستیک گیری

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,000,000 تومان

 

 

 

 

 

روغن پرینتر سه بعدی

مناسب برای روغن کاری شفت‌ها

 

قیمت  : 20,000 تومان

چسب Polyamid

وزن: 1 کیلو گرم

 

قیمت  :

چسب KAPTON

ابعاد : عرض 2 سانتی متر

 

قیمت  : 30,000 تومان

حلال PLA برای پرینت سه بعدی

حلال PLA

مناسب برای مونتاژ قطعات PLA

 

قیمت  : 25,000 تومان

حلال آستون برای پرینتر سه بعدی

حلال آستون

مناسب برای مونتاژ قطعات ABS

 

قیمت  : 25,000 تومان

شیشه یدکی پرینتر

 

 

قیمت  : 60,000 تومان

 

اسپری PLA SOLVENTNozzle Drill

بیشتر...

قیمت  : 5,000 تومان

 


 


 

 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

E3D Hotend

 

قیمت  :

اکسترودر 2 نازل MK9

 

قیمت  : 950,000 تومان

اکسترودر MK9

 

قیمت  : 450,000 تومان

Stepper Driver A 4988

 

قیمت  : 28,000 تومان

Arduino Mega 2560

 

قیمت  : 200,000 تومان

Ramps 1.4

 

قیمت  : 150,000 تومان

Stepper Motor Nema 17

قیمت  : 220,000 تومان

Smart Controller LCD 12864

قیمت  : 200,000 تومان

Smart Controller LCD 2004

قیمت  : 130,000 تومان


Termistor NTC 100 K

 

قیمت  : 24,000 تومان


Heater cartridge

 

قیمت  : 25,000 تومان


Heat Bed

 

قیمت  : 100,000 تومان


MK9 Heater Block

 

قیمت  : 20,000 تومان

MK9 Hotend Pipe

 

قیمت  : 15,000 تومان

MK9 Nozzle -0.4 mm

قیمت  : 15,000 تومان


Ball Screw

 

قیمت  :


Time Belt GT2

 

قیمت  : 40,000 تومان

Timing Pulley GT2

 

قیمت  : 25,000 تومان


LM8 UU

 

قیمت  : 15,000 تومان


Shaft 8 mm

 

قیمت  : 120,000 تومان


Lead Screw

 

قیمت  : 80,000 تومان


MK7 Gear

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Gear

 

قیمت  : 20,000 تومان


Flexible Coupling

قیمت  : 45,000 تومان


Fan Guard 40 mm

 

قیمت  : 2,000 تومان


Fan 80 mm

 

قیمت  : 60,000 تومان


Fan 40 mm

 

قیمت  : 30,000 تومان


SD Card - 4 GB

 

قیمت  : 80,000 تومان


Power Supply 12V - 15A

 

قیمت  : 150,000 تومان

Power Supply 12V - 30A

 

قیمت  : 200,000 تومان


Hot Bed Spring

 

قیمت  : 2,000 تومان


Optical Endstop

 

قیمت  : 25,000 تومان


Mechanical Endstop

 

قیمت  : 7,500 تومان


MK9 Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


MK9 Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


MK9 Nozzle 0.2 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


Mankati Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


Mankati Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK9 Nozzle 0.8 mm

 

قیمت  : 15,000 تومان


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

 

 

آدرس : تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن) - خیابان کاج آبادی - پلاک ۷۴

تلفن : 26294227 - 22051835 - 22020196

Email : info@persia3dprinter.ir


آمار سایت

662امروزmod_vvisit_counter
1216دیروزmod_vvisit_counter
4304این هفتهmod_vvisit_counter
7564هفته گذشتهmod_vvisit_counter
16505این ماهmod_vvisit_counter
30193ماه گذشتهmod_vvisit_counter
678210کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 25 مهمان حاضر
IP شما: 3.227.233.78
 , 
امروز: 24 مهر 1398
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست