پرینتر سه بعدی

Quantum 2035

* سایز پرینت: 35×20×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

قیمت  : 3,600,000 تومان


پرینتر سه بعدی

Quantum 2020

* سایز پرینت: 20×20×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

قیمت  : 3,300,000 تومان


پرینتر سه بعدی

Prusa i3

* سایز پرینت: 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA

* ساخت چین بیشتر...

قیمت : 2,000,000 تومان

Quantum Generous Twin

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Generous Twin

* سایز پرینت: 40×23×29 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

قیمت  : 6,500,000 تومان

Quantum Generous

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Generous

* سایز پرینت:  40×23×29 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

قیمت  : 5,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی خانگی

XYZ printing davinci 1.0

* سایز پرینت: 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS cartridge (یک نوع)

* ساخت تایلند بیشتر...

 

قیمت  : 2,800,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot DX

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت چین بیشتر...

قیمت  : 12,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot DM

* بدنه فلزی

* سایز پرینت:  30×25×25 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت چین بیشتر...

قیمت  : 10,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Flashforge Creator Pro

* سایز پرینت: 15×15×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA

* ساخت چین بیشتر...


قیمت  : 5,500,000 تومان

پرینتر قلمی RP 100 A


* وزن: 60 گرم

* مواد مصرفی:  1.75 میلی متر

* سایز: 6×2×17 سانتی متر

* سایز نازل: 0.7 میلی متر

* مناسب برای کارهای هنری و ...

 

بیشتر...


قیمت  : 200,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Makerbot Replicator

 

* سایز پرینت: 15×20×25 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: PLA

* ساخت آمریکا

قیمت  : 15,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot  DX Triple

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 3

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت چین بیشتر...

قیمت  : 13,000,000 تومان

Filament wood

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت : 210-190 سانتی گراد

* رنگ: قهوه‌ای پررنگ و قهوه‌ای کم رنگ

* وزن : 800 گرم

 

 

قیمت  : 100,000 تومان

Filament ABS

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت : 250-210 سانتی گراد

* رنگ: 15 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

 

 

قیمت  : 75,000 تومان

Filament PLA

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت : 220-190 سانتی گراد

* رنگ: 15 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

* مناسب برای کارهای ظریف و دقیق و صنعتی

 

قیمت  : 75,000 تومان

Filament  CE ABS

 

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 200-180 سانتی گراد

* رنگ: مشکی

* وزن: 1 کیلوگرم

* رسانای الکتریسیته

 

قیمت : 100,000 تومان

Filament  PA

 

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 240-220 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

 

 

قیمت  : 90,000 تومان

Filament flexible

 

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 220-200 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: وزن : 800 گرم

 

 

قیمت  : 100,000 تومان

Filamnet PC

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

 


 

قیمت  : 90,000 تومان

Filament POM

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم


 

قیمت  : 90,000 تومان

Filamnet PETG

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 220-200 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

* ضد اسید و قلیا

 

قیمت  : 110,000 تومان

ABS Cartridge

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 240-220 سانتی گراد

* رنگ: 12 رنگ

* وزن: 600 گرم

 

 

 

قیمت  : 135,000 تومان

Filament HIPS

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 250-230 سانتی گراد

* رنگ: 5 رنگ

* وزن: 1 کیلوگرم

* مناسب برای ساپورت‌گذاری (قابل حل در Limonene)

قیمت  : 75,000 تومان

Filament  PVA

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* دمای پرینت: 220-190 سانتی گراد

* رنگ: رنگ طبیعی

* وزن: 500 گرم

* مناسب برای ساپورت گذاری (قابل حل در آب)

 

قیمت  : 130,000 تومان

روغن پرینتر سه بعدی

مناسب برای روغن کاری شفت‌ها

 

قیمت  : 10,000 تومان

چسب Polyamid

وزن: 1 کیلو گرم

 

قیمت  : 50,000 تومان

چسب KAPTON

ابعاد : عرض 2 سانتی متر

 

قیمت  : 10,000 تومان

حلال PLA برای پرینت سه بعدی

حلال PLA

مناسب برای مونتاژ قطعات PLA

 

قیمت  : 15,000 تومان

حلال آستون برای پرینتر سه بعدی

حلال آستون

مناسب برای مونتاژ قطعات ABS

 

قیمت  : 15,000 تومان

شیشه یدکی پرینتر

 

 

قیمت  : 20,000 تومان

 

اسپری PLA SOLVENT

قیمت  : 30,000 تومانNozzle Drill

بیشتر...

قیمت  : 1,500 تومان

 


 


 

 

 

 

 

  


 

 

 

نکته :

ارائه قطعات یدکی فقط در صورتی امکانپذیر است که دستگاه خود را از این مجموعه خریداری کرده

باشید.

E3D Hotend

 

قیمت  : 50,000 تومان

اکسترودر 2 نازل MK9

 

قیمت  : 490,000 تومان

اکسترودر MK9

 

قیمت  : 250,000 تومان

Stepper Driver A 4988

 

قیمت  : 12,000 تومان

Arduino Mega 2560

 

قیمت  : 75,000 تومان

Ramps 1.4

 

قیمت  : 55,000 تومان

Stepper Motor Nema 17

قیمت  : 60,000 تومان

Smart Controller LCD 12864

قیمت  : 80,000 تومان

Smart Controller LCD 2004

قیمت  : 60,000 تومان


Termistor NTC 100 K

 

قیمت  : 7,000 تومان


Heater cartridge

 

قیمت  : 10,000 تومان


Heat Bed

 

قیمت  : 40,000 تومان


MK9 Heater Block

 

قیمت  : 7,000 تومان

MK9 Hotend Pipe

 

قیمت  : 7,000 تومان

MK9 Nozzle -0.4 mm

قیمت  : 8,000 تومان


Ball Screw

 

قیمت  : 200,000 تومان


Time Belt GT2

 

قیمت  : 10,000 تومان

Timing Pulley GT2

 

قیمت  : 10,000 تومان


LM8 UU

 

قیمت  : 5,500 تومان


Shaft 8 mm

 

قیمت  : 40,000 تومان


Lead Screw

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK7 Gear

 

قیمت  : 7,000 تومان


MK9 Gear

 

قیمت  : 8,000 تومان


Flexible Coupling

قیمت  : 12,000 تومان


Fan Guard 40 mm

 

قیمت  : 1,000 تومان


Fan 80 mm

 

قیمت  : 4,000 تومان


Fan 40 mm

 

قیمت  : 6,000 تومان


SD Card - 8 GB

 

قیمت  : 20,000 تومان


Power Supply 12V - 15A

 

قیمت  : 60,000 تومان

Power Supply 12V - 30A

 

قیمت  : 90,000 تومان


Hot Bed Spring

 

قیمت  : 1,000 تومان


Optical Endstop

 

قیمت  : 9,000 تومان


Mechanical Endstop

 

قیمت  : 2,500 تومان


MK9 Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Nozzle 0.2 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان


Mankati Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


Mankati Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK9 Nozzle 0.8 mm

 

قیمت  : 12,000 تومان


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

 

آدرس : تهران - میدان انقلاب - خیابان جمال زاده شمالی - پلاک 346 - طبقه 2

تلفن :  66902049 -66575075 - 66123455

Email : info@persia3dprinter.ir

Skype : persia3dprinter

آمار سایت

899امروزmod_vvisit_counter
883دیروزmod_vvisit_counter
3831این هفتهmod_vvisit_counter
9189هفته گذشتهmod_vvisit_counter
29521این ماهmod_vvisit_counter
42662ماه گذشتهmod_vvisit_counter
863587کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 20 مهمان, 1 ربوت حاضر
IP شما: 107.22.83.0
 , 
امروز: 01 شهریور 1396
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست