سخت ترین فیلامنت برای پرینت سه بعدی کدام است ؟ مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

PLA با ضریب سختی 85d سخت ترین ماده در بین تمام فیلامنت های موجود می باشد و پس از آن POM با ضریب

سختی 80d قرار دارد , همچنین ضرییب سختی 75d , ABS می باشد.

 

موفق باشید .

بهروز عبدی

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست