مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

(PLA (ZF

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 400,000 تومان (موجود)

(PLA (PDS

* سایز: 1.75  میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  :  340,000 (موجود)

(PLA (esun

* سایز: 1.75  میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

Silky (ابریشم)

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

فیلامنت مرمر

Marble (مرمر)

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

فیلامنت ABS

ABS

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 340,000 تومان (موجود)

WOOD (چوب)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (800 گرم)

قیمت  : 450,000 تومان (موجود)

فیلامنت مرمر

Carbon Fiber

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

فیلامنت ABS

Twinkling

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 30 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 430,000 تومان (موجود)

CE ABS (رسانا)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت : (نا موجود)

PA (پلی آمید)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 120,000 تومان (موجود)

Flexible (لاستیک)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (800 گرم)

قیمت  : 450,000 تومان ( ناموجود)

PC (پلی کربنات)

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 120,000 تومان (موجود)

POM

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : 120,000 تومان (موجود)

PETG

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

قیمت  : (نا موجود)

(ABS (xyz printing

* سایز: 1.75 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* وزن: 600 گرم


قیمت  : 135,000 تومان (موجود)

HIPS

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (1 کیلوگرم)

* حلال در Limonene

قیمت  : 120,000 تومان (موجود)

PVA

* سایز: 1.75 و 3 میلی متر

* دقت: 50 میکرون

* ساخت چین (500 گرم)

* مناسب برای ساپورت گذاری (حلال در آب)

قیمت  : 480,000 تومان(موجود)

(Cast led(Quantum

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,000,000 تومان (موجود)

(Cast(Quantum

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,300,000 تومان (موجود)

(Ceramic (Quantum

* مناسب برای لاستیک گیری

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت سنگاپور (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,500,000 تومان (موجود)

(Wax (3DM

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (500 گرم)

قیمت  : 2,500,000 تومان (موجود)

(Cast (3DM

* مناسب برای ریخته گری دقیق

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (500 گرم)

قیمت  : 2,500,000 تومان (موجود)

(ABS (3DM

* مناسب برای لاستیک گیری

* طول موج : 405 نانومتر

* ساخت فرانسه (1 کیلوگرم)

قیمت  : 3,000,000 تومان (ناموجود)

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست