مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

پرینتر سه بعدی

Quantum 2035

* سایز پرینت: 35×20×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و... (20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

 

قیمت  : 3,600,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Quantum 2020

* سایز پرینت: 20×20×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 60 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و... (20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

 

قیمت  : 3,300,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Prusa i3

* سایز پرینت: 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 8)

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS, PLA

* ساخت چین بیشتر...

 

قیمت : 2,000,000 تومان

Quantum Generous Twin

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Generous Twin

 

* سایز پرینت: 40×23×29 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

 

قیمت  : 6,500,000 تومان

Quantum Generous

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Generous

 

* سایز پرینت: 40×23×29 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK 9)

* ضخامت لایه‌ها: 25 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران بیشتر...

 

قیمت  : 5,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی خانگی

XYZ printing davinci 1.0

 

* سایز پرینت: 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی:  ABS cartridge (یک نوع)

* ساخت تایلند بیشتر...

 

قیمت  : 2,800,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot DX

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت چین بیشتر...

 

قیمت  : 12,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot DM

* بدنه فلزی

* سایز پرینت:  30×25×25 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت چین بیشتر...

 

قیمت  : 10,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی

Flashforge Creator Pro

* سایز پرینت: 15×15×24 سانتی متر

* تعداد نازل: 2

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: مواد مصرفی: ABS - PLA

* ساخت چین بیشتر...

 

قیمت  : 5,500,000 تومان

پرینتر قلمی RP 100 A

* وزن: 60 گرم

* مواد مصرفی:  1.75 میلی متر

* سایز: 6×2×17 سانتی متر

* سایز نازل: 0.7 میلی متر

* مناسب برای کارهای هنری و ...

بیشتر...

قیمت  : 200,000 تومان


پرینتر سه بعدی

Makerbot Replicator

 

* سایز پرینت: 15×20×25 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 100 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: PLA

* ساخت آمریکا

قیمت  : 15,000,000 تومان

پرینتر سه بعدی صنعتی

Creatbot Triple

* بدنه فلزی

* سایز پرینت: 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 3

* ضخامت لایه‌ها: 40 تا 400 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و... (20 نوع)

* ساخت چین بیشتر...

قیمت  : 13,000,000 تومان

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست