چاپ

 

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Bride

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC

 

* بدنه فلزی یکپارچه (UNIBODY)

* سایز پرینت: 40×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK10 فلزی)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت : 18,000,000 تومان (موجود)

Quantum generos

پرینتر سه بعدی

Quantum generous

پرینت سه بعدی و حکاکی لیزر

 

* سایز پرینت: 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK10 فلزی)

* ضخامت لایه‌ها: 50 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

 


قیمت : 12,000,000 تومان (موجود)


پرینتر سه بعدی

Quantum 2020

پرینت سه بعدی و حکاکی لیزر

 

* سایز پرینت: 20×22×22 سانتی متر

* تعداد نازل: 1

* ضخامت لایه‌ها: 50 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران

قیمت : 8,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Kaizen Plus

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC

 

* سایز پرینت: 85×52×52 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (دو نازل همزمان)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران


قیمت :80,000,000 تومان (ناموجود)

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum Kaizen

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC

 

* سایز پرینت: 40×30×42 سانتی متر

* تعداد نازل: 1 (MK10 فلزی)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران


قیمت :22,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی صنعتی

Quantum kaizen Twin

پرینت سه بعدی , پلاتر , حکاکی لیزر

و فرز CNC

 

* سایز پرینت: 40×30×37 سانتی متر

* تعداد نازل: 2 (دو نازل همزمان)

* ضخامت لایه‌ها: 10 تا 800 میکرون

* مواد مصرفی: ABS - PLA و...(20 نوع)

* ساخت ایران


قیمت :27,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

+Quantum Queen

تکنولوژی SUPER LED

 

* سایز پرینت: 20×7×12 سانتی متر

* رزولوشن : 30 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 10 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 65,000,000 تومان (موجود)

سه بعدی

Quantum Queen

تکنولوژی SUPER LED

 

* سایز پرینت: 20×7×12 سانتی متر

* رزولوشن : 30 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 10 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 50,000,000 تومان(موجود)

پرینتر سه بعدی

Quantum Queen eco

تکنولوژی  LED

 

* سایز پرینت: 20×7×12 سانتی متر

* رزولوشن : 50 میکرون

* ضخامت لایه‌ها: 25 میکرون

* مواد مصرفی: رزین های photosensitive

* ساخت ایران

قیمت : 30,000,000 تومان(موجود)

 

پرینتر سه بعدی

CreatBot DM

* سایز پرینت : 30×25×25 سانتی متر

* تعداد نازل : 2

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین

قیمت : 15,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

XYZ printing davinci 1

* سایز پرینت : 20×20×20 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت تایلند


قیمت : 6,600,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

Anycubic I3 Mega

* سایز پرینت : 20×21×21 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین


قیمت : 8,000,000 تومان (موجود)

پرینتر قلمی

RP 200

* وزن : 60 گرم

* مواد مصرفی : 1.75 میلی متر

* سایز نازل : 0.7 میلی متر

* ساخت : چین


قیمت : 400,000 تومان (ناموجود)

پرینتر سه بعدی

Makerbot Replicator

* سایز پرینت : 15×20×25 سانتی متر

* تعداد نازل : 1

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت آمریکا


قیمت : 50,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی

Creatbot DX

* سایز پرینت : 30×25×30 سانتی متر

* تعداد نازل : 2

* ضخامت لایه‌ها : 100 تا 400 میکرون

* ساخت چین


قیمت : 16,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی  SLA

CTC Riverside

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه‌ها : 100 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : 8,000,000 تومان (موجود)

پرینتر سه بعدی LCD

KLD 1260 new

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه‌ها : 50 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : (نا موجود)

پرینتر سه بعدی LCD

KLD 1260

* سایز پرینت : 13×6×12 سانتی متر

* ضخامت لایه ها : 50 میکرون

* مواد مصرفی : رزین های photosensitive

* ساخت چین


قیمت : (نا موجود)

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست