مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

ارائه قطعات یدکی فقط در صورتی امکانپذیر است که دستگاه خود را از این مجموعه خریداری کرده باشید.

E3D Hotend

 

قیمت  : 50,000 تومان

اکسترودر 2 نازل MK9

 

قیمت  : 490,000 تومان

اکسترودر MK9

 

قیمت  :250,000 تومان

 

Stepper Driver A 4988

 

قیمت  : 12,000 تومان

Arduino Mega 2560

 

قیمت  : 75,000 تومان

Ramps 1.4

 

قیمت  : 55,000 تومان

Stepper Motor Nema 17

 

قیمت  : 60,000 تومان

Smart Controller LCD 12864

 

قیمت  : 80,000 تومان

Smart Controller LCD 2004

 

قیمت  : 60,000 تومان


Termistor NTC 100 K

 

قیمت  : 7,000 تومان


Heater cartridge

 

قیمت  : 10,000 تومان


Heat Bed

 

قیمت  : 40,000 تومان


MK9 Heater Block

 

قیمت  : 7,000 تومان


MK9 Hotend Pipe

 

قیمت  : 7,000 تومان


MK9 Nozzle -0.4 mm

 

قیمت  : 8,000 تومان


Ball Screw

 

قیمت  : 200,000 تومان


Time Belt GT2

 

قیمت  : 10,000 تومان


Timing Pulley GT2

 

قیمت  : 10,000 تومان


LM8 UU

 

قیمت  : 5,500 تومان


Shaft 8 mm

 

قیمت  : 40,000 تومان


Lead Screw

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK7 Gear

 

قیمت  : 7,000 تومان


MK9 Gear

 

قیمت  : 8,000 تومان


Flexible Coupling

 

قیمت  : 12,000 تومان


Fan Guard 40 mm

 

قیمت  : 1,000 تومان


Fan 80 mm

 

قیمت  : 4,000 تومان

Fan 40 mm

 

قیمت  : 6,000 تومان


SD Card - 8 GB

 

قیمت  : 20,000 تومان


Power Supply 12V - 15A

 

قیمت  : 60,000 تومان


Power Supply 12V - 30A

 

قیمت  : 90,000 تومان


Hot Bed Spring

 

قیمت  : 1,000 تومان


Optical Endstop

 

قیمت  : 9,000 تومان


Mechanical Endstop

 

قیمت  : 2,500 تومان


MK9 Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان


MK9 Nozzle 0.2 mm

 

قیمت  : 10,000 تومان


Mankati Nozzle 0.5 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


Mankati Nozzle 0.3 mm

 

قیمت  : 50,000 تومان


MK9 Nozzle 0.8 mm

 

قیمت  : 12,000 تومان


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 


 

 

 

 

  

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست