مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

E3D Hot end

Nozzle size : 0.4 mm

Voltage : 12 V 

Weight : 60 gr

Filament diameter : 1.75 mm

Termistor : NTC 100 K

 

 
قیمت :

 

 

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست