چاپ

 

چسبKapton


 

 

Kapton Tape

Width : 2 cm

Length : 33 m

Thickness : 0.06 mm

Color : Amber

Max temp : 300 c

 

قیمت : 30,000 تومان

 

 

 

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست