مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

 

Poly Amid Tape

Width : 25 cm

weight : 1 kg

Thickness : 0.06 mm

Color : Black

Max temp : 300 c


 

 

قیمت : 150,000 تومان

از این چسب برای صفحه پرینت استفاده می شود (برای ثابت ماندن قطعه در حال پرینت به صفحه پرینت ضمن کار )

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست