مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

 

Pulley GT2

20 teeth

16 teeth

Outer diameter : 8 mm

Inner diameter : 5 mm

 

 

 

قیمت : 25,000 تومان

 

 

 

 

 

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست